Logotypy RPO budżet państwa

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Wprowadzenie aktualizacji informacji o projekcie

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2022.

W ramach IV etapu projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w partnerstwie między innymi z Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim, SPZOZ uzyskał wsparcie w wysokości 1 772 310,00 zł.

Zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego Dyrektor SPZOZ otrzymał pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Województwa, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień na rzecz SPZOZ w Mińsku Mazowieckim.

W ramach projektu zostaną zakupione urządzenia i sfinansowanie adaptacje pomieszczeń:

 • Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacją pomieszczeń,
 • Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostykę klatki piersiowej płuc,
 • Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji,
 • Centrala do monitorowania,
 • Defibrylator z wyposażeniem,
 • Kardiomonitory.

Załączniki:


W ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakupiono do Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nowy sprzęt mający istotne znaczenie dla procesu leczenia i diagnostyki.

 1. Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacja pomieszczeń
 2. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostyką klatki piersiowej płuc
 3. Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji
 4. Centrala do monitorowania
 5. Defibrylator z wyposażeniem
 6. Kardiomonitory

Aktualizacja 14.04.2022

Z satysfakcją informujemy, że w ramach projektu realizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” otrzymaliśmy środki finansowe w wysokości 500 000 zł na realizację adaptacji pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymał pełnomocnictwo do dokonywania w imieniu Województwa Mazowieckiego, wszelkich czynności związanych z realizacją zamówień w ramach wyżej wymienionego projektu. To już kolejne wymierne wsparcie Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Załączniki:

Szanowni Państwo, proces poprawy warunków hospitalizacji w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim trwa już od wielu lat, niestety nie da się dokonać zmian za pomocą „czarodziejskiej różdżki”. Zmiany wymagają finansowania i czasu na ich realizację.

W bieżącym roku chcemy zakończyć realizację modernizacji Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Neonotologicznego, zrealizować modernizację parteru Oddziału Chorób Wewnętrznych, a w szczególności utworzyć 6 miejsc intensywnego nadzoru internistycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, ale to nie koniec tegorocznych planów.


Aktualizacja 30.05.2022

Z satysfakcją kolejny raz informujemy, że w ramach projektu realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zakupiono do Szpitala Powiatowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim nowy sprzęt mający istotne znaczenie dla procesu leczenia i diagnostyki.

W ramach projektu zostały zakupione urządzenia medyczne, które są w pełni wykorzystywane w procesie diagnostyki i leczenia:

 1. Aparat RTG stacjonarny wraz z adaptacja pomieszczeń.
 2. Aparat USG, w tym USG wielofunkcyjne z głowicą umożliwiającą diagnostyką klatki piersiowej płuc.
 3. Automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej w trakcie resuscytacji.
 4. Centrala do monitorowania.
 5. Defibrylator z wyposażeniem.
 6. Kardiomonitory.

Powyższy sprzęt jest wykorzystywany do ciągłego udzielania świadczeń z zakresu Opieki medycznej.


Aktualizacja 05.08.2022

Na podstawie zawartej Umowy na wykonanie Adaptacji pomieszczeń na potrzeby Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w związku z pojawieniem się korona wirusa SARS-CoV-2 (w tym min: opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie instalacji elektrycznych, sanitarnych oraz prac adaptacyjnych i wykończeniowych, nadzór inwestorski) w ramach Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 trwa remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Remont obejmie część budynku z SOR.

Prace remontowe będą realizowane bez ograniczeń w funkcjonowaniu oddziału. O postępach prac będziemy Państwa informować na bieżąco.


Aktualizacja 15.09.2022

Informujemy o zakończeniu remontu części Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. W ramach prac remontowych utworzono bądź odnowiono następujące pomieszczenia:

 • sala zebrań pracowników SOR wraz z pomieszczeniem socjalnym i pomieszczeniem na sprzęt porządkowy;
 • pomieszczenie pracy biurowej;
 • łazienka personelu SOR z pomieszczeniem porządkowym;
 • pomieszczenie biurowe kierownika SOR;
 • pomieszczenie biurowe oddziałowej/oddziałowego SOR;
 • 6 pomieszczeń dla lekarzy dyżurujących;
 • pomieszczenie socjalne;
 • szatnie pracowników medycznych SOR;
 • odtworzenie biegów klatki schodowej K6 (demontaż stropów nad biegami) zgodnie z przekrojem br, architektonicznej i rysunkami konstrukcyjnymi dokumentacji projektowej;
 • rozbiórka szybu windowego wraz z wykonaniem stropu w jego miejsce;

Roboty wykonane w ramach Projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.


Aktualizacja 08.01.2024

W ramach realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn.: „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim został wyposażony w nowy Ambulans typu A2 z wyposażeniem.