INFORMACJA

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim prowadzi projekt „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Działanie 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego

Projekt dotyczy zakupu nowego sprzętu medycznego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

W ramach projektu zakupiony zostanie następujący sprzęt:

  1. kardiomonitory,
  2. defibrylator,
  3. respirator,
  4. pompy infuzyjne,
  5. USG,
  6. pulsoksymetry,
  7. analizator parametrów krytycznych.

Zakup jest spowodowany koniecznością zapewnienia wsparcia technicznego do świadczeń ratunkowy i polepszenia działań ratownictwa medycznego w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Obecny sprzęt jest mocno wyeksploatowany, w pełni zamortyzowany, a ze względu na częste awarie nie nadaje się do dalszego wykorzystania, gdyż może stanowić zagrożenie zdrowiu pacjenta. Zakupiony sprzęt będzie używany w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do świadczeń wykonywanych w ramach SOR.

Projekt jest realizowany w latach 2018-2019.

Wartość projektu wynosi 400.000zł, z czego 80% stanowi dofinansowanie UE, a 20% jest finansowane ze środków własnych.

Skip to content