Projekty Unijne nagłówek

Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim podpisał umowę z Ministerstwem Zdrowia na realizację Projektu ,,Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim”. Działając zgodnie z zasadą realizacji programu Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie w zakresie polityki spójności strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w perspektywie.

Celem określonym dla projektu jest zapewnienie dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia i poprawa efektywności jej funkcjonowania w ramach SOR w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim. Bezpośrednim zamiarem jest poprawa funkcjonowania systemu ratownictwa medycznego w SOR. Realizacja projektu przyczynia się również do poprawy jakości i dostępności usług świadczonych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim. Wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w nowoczesne urządzenia medyczne do szybkiej diagnostyki i działań ratowniczych, zwiększa bezpieczeństwo pacjenta w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.

Dzięki projektowi do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zakupiony został wysokiej klasy sprzęt i aparatura medyczna, który pozwoli na podjęcie klinicznych procedur medycyny ratunkowej przy wykorzystaniu nowych urządzeń i stabilizację funkcji życiowych. Poza kadrą medyczną bardzo istotne jest wyposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną, służącą zarówno ciągłemu monitorowaniu stanu pacjenta, jak i wykonywaniu szybkiej, przyłóżkowej diagnostyki, umożliwiającej podejmowanie natychmiastowych i właściwych decyzji terapeutycznych.

Całkowity koszt projektu wyniósł 400 tys. zł i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, którym zarządza Ministerstwo Zdrowia.

Korzystając z możliwości projektu doposażyliśmy Szpitalny Oddział Ratunkowy w:

KARDIOMONITORY

Monitorują funkcje życiowe pacjenta, które umożliwiają śledzenie i wyświetlanie podstawowych parametrów życiowych chorych przebywających w SOR. Kardiomonitory stanowią podstawowe wyposażenie w ratownictwie medycznym, przy ich użyciu sprawdzane są czynności serca, wraz z EKG, ustalenie tętna / HR (ilość uderzeń serca na minutę), sprawdzenie wartości ciśnienia krwi (NIBP) oraz wysycenia krwi tlenem (SpO2).

 

PULSOKSYMETRY

To urządzenia elektroniczne służące do nieinwazyjnego przezskórnego pomiaru wysycenia krwi tlenem, czyli pomiar tzw. saturacji. Pulsoksymetry, przeznaczone są do monitorowania częstotliwości pracy serca, czyli pulsu. procentowego nasycenia krwi tlenem – saturacja oraz tętna. Pulsoksymetry posłużą dla pacjentów trafiających do SOR z chorobami układu oddechowego, serca, nadciśnieniem, cukrzycą, kobietom ciężarnym, oraz chorym na Sali obserwacyjnej wymagającym stałej opieki.

 

POMPA INFUZYJNA

Wykorzystywana jest do precyzyjnej, ciągłej lub cyklicznej podaży leków, płynów lub żywności podawanych dożylnie pacjentom. Przy użyciu infuzji personel medyczny SOR kontroluje podaż płynów ściśle do wymagań procesu leczenia, dzięki czemu wyeliminowane zostają błędy w dawkowaniu, zwiększa się precyzja w dawkowaniu przy zachowaniu stałego określonego odstępu czasowego.

 

DEFIBRYLATOR

Nowoczesny defibrylator wzmocni działania medycyny ratunkowej. Służby medyczne SOR podejmujące zaawansowane zabiegi resuscytacyjne dzięki projektowi będą miały do dyspozycji wysokiej klasy Defibrylator serca, który w SOR stosuje się w przypadkach zagrożenia życia i zdrowia, a także podczas nieszczęśliwych zdarzeń czy nagłego zatrzymania krążenia. Jako urządzenie medyczne defibrylator stanowi jednostkę centralną, która na unormowanie pracy serca wykorzystuje specjalne elektrody przewodzące prąd stały o odpowiednio dużej mocy. Defibrylator analizuje pracę serca i w przypadku konieczności, za pomocą elektrod defibrylacyjnych, dostarcza do niego określoną energię elektryczną. Gdy mamy do czynienia z nieprawidłowym rytmem serca, poprzez defibrylację doprowadzamy do stabilizacji jego pracy jako pompy.

 

RESPIRATOR

Respirator służy na potrzeby wszechstronnej wentylacji zapobiegające lub opóźniające intubację lub zmniejszające ryzyko związane z intubacją dla nawet najbardziej krytycznie chorych pacjentów. Maksymalne skupienie personelu nad pacjentem jest najważniejszym elementem terapii. W trudnym środowisku oddziału ratunkowego potrzebny jest respirator, na którym można polegać w każdej sytuacji. Pełne wykorzystanie personelu i istniejące ograniczenia czasowe wymagają w oddziałach niezawodnego zastosowania wysokiej klasy sprzętu. Intuicyjne i łatwe w obsłudze urządzenia pomagają zwiększyć efektywność terapii i czas bezpośredniej opieki nad pacjentami.

 

USG

Nowy aparat USG pozwoli na szybkie, precyzyjne i nieinwazyjne badanie osób znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Nowy ultrasonograf pomoże lekarzom wykryć nawet bardzo małe zmiany w narządach pacjentów.

 

ANALIZATOR PARAMETRÓW KRYTYCZNYCH

Analizator parametrów krytycznych jest przeznaczony do badań przyłóżkowych w trudnych warunkach klinicznych, gdzie szybkie wyniki uzyskiwane na podstawie bardzo małej próbki krwi są niezwykle istotne przy podejmowaniu krytycznych decyzji diagnostycznych. Analizator pozwala uzyskać wiarygodne wyniki 19 parametrów – gazometria, elektrolity, metabolity i CO-oksymetria – w czasie tylko 35 sekund.
Po uzyskaniu szczegółowych informacji klinicznych, możliwe jest na szybkie podjęcie czynności ratujących życie u pacjenta.

 

Szpital otrzymał łącznie: 5 kardiomonitorów, 2 pulsoksymetry, 2 pompy infuzyjne, respirator, defibrylator, aparat USG, Analizator parametrów krytycznych