You are currently viewing Dar Serca: Holtery dla Diagnostyki Chorób Serca

Urządzenia do wykonywania badań Holtera są niezbędne w diagnostyce chorób serca.

W dniu dzisiejszym Pani Kinga Gromulska – właścicielka firmy Piekarnia, Cukiernia GROMULSKA oraz Pan Sławomir Gromulski – właściciel firmy GROMULSKI Piekarnia Cukiernia przekazali na ręce Pana dr Piotra Gryglasa – Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych oraz Pani mgr Agnieszki Jakubik – Pielęgniarki Oddziałowej, ufundowane przez firmy 4 zestawy aparatów Holtera.

W imieniu Pacjentów oraz Personelu pragniemy wyrazić podziękowanie za udzielone wsparcie, wsparcie „z potrzeby serca”. 

Dziękujemy.