Szanowni Państwo, w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim na mocy zawartych umów kształcą się przyszli lekarze i pielęgniarki oraz inne zawód medyczne. Jesteśmy partnerami Uczelni Łazarskiego oraz Warszawskiej Akademii Medycznej.

Współpraca z uczelniami wyższymi to możliwość realizacji wspólnych projektów oraz stworzenia lepszych warunków dla kształcenia miedzy innymi lekarzy specjalistów.

W dniu dzisiejszym zawarliśmy umowę i porozumienie o współpracy z kolejną uczelnią wyższą – Uniwersytetem w Siedlcach. Sygnatariuszami umowy i porozumienia byli: Rektor prof. dr. hab. Mirosław Minkina, Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Mariusz Martyniak oraz Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Tarczyński i Wicestarosta Witold Kikolski.

Bezpośrednio za realizację umowy w SPZOZ odpowiadać będzie Kierownik Szpitalnego Oddziału Ratunkowego lek. Katarzyna Wyszogrodzka-Jagiełło specjalistka medycyny ratunkowej, chorób wewnętrznych i chorób zakaźnych.

W ramach umowy:

  1. prowadzone będą badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe;
  2. szkolenia i kursy;
  3. praktyki i staże studenckie;
  4. kształcenie wysoko wykwalifikowanych kadr;
  5. realizacja prac dyplomowych;
  6. wsparcie merytoryczne działalności studenckich kół naukowych;
  7. tworzenie i publikowanie artykułów naukowych;

Postanowienia umowy ze strony Uniwersytetu realizować będzie Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, w tym Centrum Symulacji Medycznych, reprezentowane przez dr. hab. Piotra Leszczyńskiego, prof. uczelni – Dyrektora CSM.

Strony zadeklarowały współpracę mającą na celu pełne wykorzystanie posiadanych możliwości i doświadczenia, zmierzające do optymalnego współdziałania ośrodków nauki i badań.

Poniżej prezentujemy zajęcia w Pracowni Anatomii Prawidłowej Wydziału Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu w Siedlcach.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Mv3ZfyaE1DH7gzeGYQzyfHvtf2R6b1UAMZUPGC6SqyWtGmYuNJUQX4rTpwAebEKQl&id=100063545171111