You are currently viewing Dodatkowe środki dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
  • Post category:aktualności

Pragniemy poinformować o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim o dofinansowanie projektu pozakonkursowego ogłoszone przez Ministerstwo Zdrowia pn. „ Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Mińsku Mazowieckim”.

Przyznane dofinansowanie ma uwzględnić w szczególności stanowiska wstępnej intensywnej terapii. Dzięki wsparciu zostanie zakupiony sprzęt:

– 5 kardiomonitorów                                   

– 1 defibrylator

– 1 respirator

– 1 aparat USG

– 2 pompy infuzyjne

– 2 pulsoksymetry

– 1 analizator parametrów krytycznych

Szpital otrzyma dofinansowanie w wysokości 320 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IX Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Realizacja programu poprawi jakość i efektywność świadczonych usług w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, zapewni szybką diagnostykę i pomoc pacjentom w sytuacji zagrożenia życia, a także znacznie usprawni pracę personelu medycznego.