You are currently viewing Nowoczesny sprzęt medyczny w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Już niebawem do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim trafi unijne wsparcie na zakup sprzętu medycznego do poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (POZ i AOS). Decyzją zarządu województwa mazowieckiego projekt otrzyma ponad 3,2 mln zł dofinansowania w ramach RPO WM 2014-2020. Umowy w tej sprawie podpisali wicemarszałek Janina Orzełowska, członek zarządu województwa mazowieckiego Elżbieta Lanc i Mariusz Robert Martyniak dyrektor SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.     

Dzięki wsparciu unijnemu placówka zakupi wyposażenie m.in. do poradni „K”. Będą to: aparat USG do badań położniczo-ginekologicznych, 2 aparaty KTG, 2 fotele ginekologiczne oraz dwie lampy typu LED. Z kolei do pracowni endoskopowej zakupione zostaną videogastroskop, videokolonoskop, tor wizyjny z wyposażeniem, diatermia endoskopowa, myjnia do endoskopów, a także szafa endoskopowa. Nowy tomograf trafi również do pracowni „CT”. Z kolei do pracowni diagnostyki obrazkowej – aparat RTG, aparat RTG zęba, 10 stacji poglądowych oraz serwer i 2 macierze do przechowywania obrazów.

Realizacja projektu poprawi jakość i efektywność świadczonych usług medycznych w zakresie diagnostyki i leczenia schorzeń. Zwiększy wykrywalność chorób, m.in. kardiologicznych i onkologicznych. Przyczyni się także do skrócenia czasu oczekiwania na świadczone usługi medyczne, umożliwi szybsze diagnozowanie pacjentów, a także usprawnieni pracę personelu medycznego.

 

Tytuł projektu: Doposażenie Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim w sprzęt medyczny w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim

Całkowita wartość projektu: 4 242 031,39 zł

Kwota dofinansowania 3 291 875,40 zł

Działanie: 6.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

 

O RPO WM 2014-2020

Mazowsze ma do dyspozycji ponad 8 mld zł środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 skierowanych głównie do samorządów, przedsiębiorców, sektora naukowego i pozarządowego. Szczegółowe informacje o aktualnych i planowanych konkursach dostępne są na stronie www.funduszedlamazowsza.eu.

Za  ogłaszanie konkursów odpowiada Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Maksymalne dofinansowanie wynosi 80 procent wartości projektu. Na 2018 r. zaplanowano 31 konkursów na ponad 603 mln zł.