You are currently viewing Domowa Opieka Medyczna

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim uczestniczy w projekcie

Domowa Opieka Medyczna

Pacjenci zadeklarowani do naszych lekarzy POZ do Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim, w SPZOZ Przychodnia „Miła” – Filia nr 1 ul. Miła 14 A w Wołominie, w Przychodni SPZOZ „Dobre” – filia Nr 2 ul. Jana Kilińskiego 1 w Dobrem będą objęci podczas nałożonej izolacji domowej z powodu zachorowania na COVID-19 opieką lekarzy i konsultantów w sposób ciągły przez Centrum Kontaktu powołane przez Ministerstwo Zdrowia. Pacjent będzie sam dokonywał pomiarów stanu zdrowia z użyciem Pulsoksymetru i aplikacji PulsoCare. Pulsoksymetr zostanie dostarczony do domu Pacjenta.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/domowaopiekamedyczna/o-projekcie

Monitoring PulsoCare: https://pulsocare.mz.gov.pl/

Domowa Opieka Medyczna - Jak to działa?

Domowa Opieka Medyczna - Dla kogo?