Informujemy, że od dnia 1 kwietnia obowiązki zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa pełnić będzie Pan dr. n. med Piotr Gryglas. Pan dr. Gryglas jednocześnie będzie nadal kierował Oddziałem Chorób Wewnętrznych. Zmiana na stanowisku zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa wynika z decyzji o rezygnacji z funkcji zastępcy Pana dr. n. med. Marka Olewińskiego. Decyzja podyktowana była realną oceną potrzeb Oddziału Chirurgii (kierowanego przez dr. Olewińskiego) wynikającą z konieczności wykonywania zwiększonej ilości operacji, które nie mogły być realizowane wcześniej ze względu na leczenie pacjentów zakażonych COVID-19 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego w Oddziale Chirurgii.