Szanowni Państwo informujemy, że od 30 marca 2022 roku odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym są możliwe na następujących zasadach:

 1. odwiedziny pacjentów w dni powszednie odbywają się w godzinach 15:00 – 18:00,
 2. odwiedziny pacjentów w dni wolne od pracy odbywają się w godzinach 10:00 – 18:00,
 3. w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii w dni powszednie oraz wolne od pracy w godzinach 15:00 – 18:00,
 4. czas trwania odwiedzin do max. 15 min.,
 5. przy pacjencie może przebywać jedna osoba odwiedzająca,
 6. obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby cierpiące na choroby zakaźne oraz infekcje wirusowe dróg oddechowych,
 7. w sali chorych oprócz pacjentów będą mogły przebywać jednoczasowo maksymalnie dwie osoby odwiedzające, z zaleceniem zachowania dystansu min 1,5 m,
 8. przed wejściem/wyjściem z sali pacjenta, jak również po zakończeniu odwiedzin w oddziale należy zdezynfekować ręce,
 9. obowiązuje maseczka na twarzy w trakcie przebywania w całym obiekcie szpitalnym, w tym w salach szpitalnych, w których przebywają pacjenci;
 10. w przypadku odwiedzin pacjentów izolowanych odwiedzający powinien zabezpieczyć się w dodatkowe środki ochrony osobistej (według wytycznych personelu oddziału),
 11. odwiedziny pacjentów izolowanych są możliwe na podstawie zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego oddziału.

Powyższe zasady mogą ulec zmianie zarówno w zakresie odstąpienia od wszystkich ograniczeń jaki ich zwiększenia zależnie od sytuacji epidemiologicznej.