Szanowni Państwo,

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2022 roku uchylającą obowiązek wydzielenia łóżek dla pacjentów zakażonych COVID-19 od 12 marca br. w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim informujemy, że nadal obowiązują poniżej przedstawione zasady w zakresie odwiedzin:

 1. Zakaz odwiedzin w oddziałach szpitalnych SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, z wyłączeniem oddziału dziecięcego.
 2. W oddziale dziecięcym dopuszcza się przebywanie przy pacjencie jednego zdrowego rodzica lub opiekuna.
 3. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odwiedzin. Decyzję o odwiedzinach podejmuje Ordynator lub lekarz upoważniony przez Ordynatora oddziału.
 4. Odwiedziny ww. pacjentów mogą odbywać się z zachowaniem odpowiednich procedur epidemiologicznych.
 5. Zasady porodów rodzinnych nie ulegają zmianie.
 6. Paczki dla pacjentów są odbierane na dotychczasowych zasadach.

Ponadto nadal obowiązuje procedura wykonywania testów na COVID-19 u wszystkich pacjentów przyjmowanych do Szpitala Powiatowego.

Informacje o stanie zdrowia swoich bliskich, którzy są hospitalizowani w Szpitalu Powiatowym w Mińsku Mazowieckim mogą Państwo uzyskać pod numerami telefonów udostępnionymi poniżej:

Lekarze udzielają informacji o stanie zdrowia pacjentów hospitalizowanych w oddziałach:

 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  25 506 52 05 SOR internistyczny
  25 506 52 16 SOR chirurgiczny
  w sprawach opieki pielęgniarskiej
  25 506 52 05 SOR internistyczny
  25 506 52 16 SOR chirurgiczny
 2. Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
  25 506 52 78 lekarz,
  w sprawach opieki pielęgniarskiej 25 506 52 79
 3. Oddział chirurgii ogólnej
  25 506 52 35 lekarz,
  w sprawach opieki pielęgniarskiej 25 506 52 40
 4. Oddział chorób wewnętrznych
  25 506 52 30 lekarz,
  w sprawach opieki pielęgniarskiej 25 506 52 24
 5. Oddział położniczo-ginekologiczny
  25 506 52 53, 25 506 52 54 lekarz,
  w sprawach opieki pielęgniarskiej 25 506 52 55
 6. Oddział pediatryczny
  25 506 52 68 lekarz,
  w sprawach opieki pielęgniarskiej 25 506 52 65
 7. Oddział neonatologiczny
  25 506 52 73 lekarz,
  w sprawach opieki pielęgniarskiej 25 506 52 74