8 i 12 MAJA to szczególne dni dla każdej osoby wykonującej zawód PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki i Dzień Położnej jest wspaniałą okazją, żeby docenić pracę, zaangażowanie oraz wybór tego deficytowego zawodu.

Z okazji tych Świat życzę Państwu satysfakcji z wykonywanej jakże odpowiedzialnej i niezwykle ważnej pracy zawodowej, a moc uśmiechu ze strony pacjentów niech odkrywa w Was na nowo sens i wartość wykonywanej pracy.

Składam również serdeczne podziękowania za ofiarną służbę i niesioną pomoc każdego dnia chorym i cierpiącym.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim