You are currently viewing Oddział Dziecięcy

Oddział Dziecięcy udziela całodobowych świadczeń diagnostyczno-leczniczych dzieciom od okresu noworodkowego do ukończenia 18 roku życia. Oddział ma charakter ogólnopediatryczny – zakres hospitalizacji obejmuje wszystkie schorzenia wieku dziecięcego z wyjątkiem chorób zakaźnych. Personel medyczny Oddziału stanowią lekarze specjaliści w dziedzinie pediatrii, lekarz konsultant – specjalista neurologii dziecięcej oraz 13 pielęgniarek. Oddział posiada akredytacje Ministerstwa Zdrowia do prowadzenia specjalizacji z zakresu pediatrii, w związku z tym na oddziale pracuje 6 lekarzy rezydentów. Oddziałem kieruje doktor Andrzej Poziemski – specjalista pediatrii II stopnia.

Na oddziale diagnozowane i leczone są wszystkie przypadki chorób w sytuacjach nagłych oraz w razie braku możliwości ustalenia rozpoznania w warunkach ambulatoryjnych lub braku zadowalającego efektu stosowanego leczenia. Są to miedzy innymi: choroby układu oddechowego, moczowego, pokarmowego, krwiotwórczego, neuroinfekcje, posocznice, gorączka nieznanego pochodzenia, zatrucia przypadkowe i celowe. Najliczniej reprezentowanymi grupami schorzeń są choroby dróg oddechowych, układu moczowego, układu pokarmowego, krążenia oraz choroby układu nerwowego.

Oddział Dziecięcy posiada pulsometry i kardiomonitory, ma dostęp do diagnostyki laboratoryjnej funkcjonującej w szpitalu, a także do badań obrazowych na terenie szpitala: RTG, USG, tomografii komputerowej, EEG, EKG, ABPM. Badania endoskopowe dla starszych dzieci. Dostępne badania poza jednostką to np. rezonans magnetyczny.

Oddział współpracuje z Klinikami Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dodatkowo z ośrodkami referencyjnymi takimi jak: Instytut „Pomnik- Centrum Zdrowia Dziecka”, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne WUM, Szpital Dziecięcy im. Prof. Jana Bogdanowicza. W razie konieczności pacjenci są przekazywani do ośrodków klinicznych celem dalszej diagnostyki i leczenia.

Oddział Dziecięcy w pełni zabezpiecza potrzeby szpitala w leczeniu oraz diagnostyce dzieci, w planach rozwojowych ma nawiązanie współpracy z kardiologiem dziecięcym oraz zwiększenie zakresu wykonywanych badań w Oddziale o echo serca, Holter EKG.

Istotne potrzeby logistyczne oddziału to pilny remont i wymiana łóżek.