You are currently viewing Oddział Neonatologiczny

Oddziałem Neonatologicznym kieruje doktor Beata Niedojadło-Samson – specjalista w dziedzinie neonatologii i pediatrii. Na oddziale świadczeń medycznych udzielają również lekarze ze specjalizacją neonatologiczną i pediatryczną. Stałą opiekę nad pacjentami zapewniają także pielęgniarki posiadające specjalizacje w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego oraz wieloletnie doświadczenie w pracy z noworodkami. Pielęgniarki pracujące na oddziale obsługują również poradnie noworodkową.

Na oddziale są przygotowane miejsca dla 15 matek z dziećmi i jest to wystarczająca liczba na potrzeby tego szpitala. Średnio na oddziale przebywa od 10 do 12 pacjentek z dziećmi, ponieważ rotacja jest dynamiczna. Kobiety po porodzie naturalnym standardowo są wypisywane po 48 godzinach, a po cięciu cesarskim po 72 godzinach, jeśli nie ma wskazań do dalszej hospitalizacji matki lub noworodka. Dodatkowo są 2 stanowiska przeznaczone do intensywnej terapii dziecka z możliwością monitorowania. Oddział jest również wyposażony w salę obserwacyjną służącą do monitorowania noworodków niewymagających intensywnej terapii, ale wykazujących niepokojące symptomy z koniecznością stałej obserwacji.

Pierwszy stopień referencyjności, który posiada oddział obliguje do przyjmowanie dzieci urodzonych po 36 tygodniu ciąży, jednak w szpitalu powiatowym zdarzają się akcje porodowe nagłe i oddział noworodkowy jest przygotowany do przyjęcia dzieci urodzonych przedwcześnie. Rzadko zdarzają się sytuacje, gdzie noworodek jest odsyłany do szpitala o większej referencyjności. Od początku roku przyjęto na oddział 460 noworodków, z których tylko 7 skierowano na specjalistyczną hospitalizację do innego szpitala.

Średnio na dobę są przyjmowane 2-3 porody, przy których pracuje zarówno zespół położniczy, jak i neonatologiczny. Noworodki, które trafiają na oddział to w zdecydowanej większości dzieci zdrowe objęte standardową procedurą wykonywanych badań przesiewowych noworodków np. test pulsometryczny, przesiewowe badanie słuchu, pobranie krwi z pięty.

Oddział jest wyposażony w specjalistyczny sprzęt, umożliwiający wykonanie wszystkich badań na miejscu, np. USG, nieinwazyjne badanie bilirubiny, przeglądowe echo serca. Zespół jest przygotowany na różne sytuacje, zapewnia kompleksową opiekę noworodkom, u których występują np. problemy oddechowe po przyjściu na świat przez cesarskie cięcie. Dzieciom przebywającym na oddziale zapewniona jest również opieka radiologa. Noworodki przejawiające problemy z jedzeniem, odruchami ssania oraz połykania mają możliwość skorzystania na oddziale z konsultacji neurologopedy, który może zlecić odpowiednie masaże oraz ćwiczenia.

Wszystkie pacjentki z sali porodowej wraz z noworodkami trafiają na Oddział Neonatologicznym i jeśli dziecko dobrze się adoptuje, to cały pobyt spędza z matką w jednej sali, która może go całą dobę doglądać i karmić. Wyjątkiem jest konieczność przeniesienia noworodka do sali intensywnej opieki, gdzie musi przebywać do czasu stabilizacji.

Oddział Neonatologiczny w pełni realizuje zadania związane z opieką nad noworodkami i jest zabezpieczony w sprzęt. Na chwilę obecną priorytetem dla oddziału jest nawiązanie współpracy z nowymi lekarzami z zakresu neonatologii lub pediatrii i powiększenie zespołu zarówno o kadrę lekarską, jak i pielęgniarki i położne oraz wykonanie remontu.