Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Zatrudni do współpracy

 

Lekarza specjalistę chorób wewnętrznych

Lekarza specjalistę radiologii i diagnostyki obrazowej

Lekarza specjalistę pediatrę

Lekarza specjalistę neonatologa

Lekarza specjalistę okulistę

Oferowany jest szeroki zakres współpracy. Szczegółowe warunki dotyczące  formy zatrudnienia, warunków pracy i płacy  do uzgodnienia z Dyrektorem.

Kontakt : 25 506-51-31, 669 570 984

e-mail: kadry.kierownik@spzozmm.pl