You are currently viewing Panel dyskusyjny „Wspólnie dla zdrowia”

Dzisiaj, do Starostwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, na zaproszenie Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego Starosty Mińskiego i Pana Mariusza Martyniaka Dyrektora SPZOZ, przybyli wójtowie, burmistrzowie, sekretarze oraz  przedstawiciele komisji zdrowia i spraw społecznych Rady Powiatu Mińskiego, którzy wzięli udział w panelu „Wspólnie dla zdrowia”.

Podczas spotkania dyrektor SPZOZ przedstawił sytuację bieżącą i kierunki dalszego działania szpitala w Mińsku Mazowieckim, natomiast pracownik SPZOZ Pani Agnieszka Cyran, przedstawiła ofertę dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu mińskiego. Oferta dotyczy propozycji współpracy pomiędzy szpitalem a miastami i gminami powiatu mińskiego w zakresie świadczeń zdrowotnych dla naszych mieszkańców.

Przedstawiciele władz samorządowych pozytywnie odnieśli się do zaprezentowanej propozycji współpracy i zadeklarowali gotowość do dalszych rozmów w omawianej kwestii.

Źródło: Powiat Miński