SPZOZ w Mińsku Mazowieckim wraz Okręgową Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Siedleckiego od listopada 2017 r. na terenie szpitala prowadzi szkolenia specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego dla pielęgniarek i położnych zwane specjalizacją. Program szkolenia pozwoli między innymi pozyskać specjalistyczną wiedzę i umiejętności, w zakresie przeciwdziałania zakażeniom szpitalnym, funkcjonowaniu systemu kontroli zakażeń szpitalnych, edukacji personelu w zakresie zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych oraz procesie komunikowania interpersonalnego w relacji z pacjentem, rodziną i członkami zespołu opieki zdrowotnej.
Szkolenie zakończy się egzaminem państwowym przewidzianym w sesji jesiennej w 2019 r., który przeprowadzi państwowa komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw zdrowia i pozyskaniem tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego.