Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim przystąpił do projektu:
 
Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
 

Zgodnie z założeniami projektu w szpitalnym oddziale ratunkowym ma być prowadzona segregacja medyczna, która będzie się odbywała za pomocą systemu zarządzającego trybem obsługi pacjenta. System umożliwi łatwy dostęp do informacji o przewidywanym czasie oczekiwania jak również usprawni pracę SOR w celu zwiększenia efektywności udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Mamy nadzieję, że wprowadzenie jednolitych zasad obsługi Pacjentów w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zwiększy bezpieczeństwo Pacjentów i poprawi komfort pracy personelu medycznego.