List otwarty OZPSP do Premiera i Ministra Zdrowia w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej szpitali z prośbą o podjęcie działań zmierzających do zmian systemowych w ochronie zdrowia.