You are currently viewing Podpisanie umowy dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

W dniu 9 listopada 2019 r. w siedzibie Ministra Zdrowia Pan Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ podpisał umowę o dofinansowanie projektu pozakonkursowego pn „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Mińsku Mazowieckim”.

Szpital otrzyma dofinansowanie w wysokości 320 000,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach IX Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Dziękujemy Panu Ministrowi za przeznaczone środki, dzięki którym zakupimy:

  • 5 kardiomonitorów
  • Defibrylator
  • 1 respirator
  • Aparat USG
  • 2 pompy infuzyjne
  • 2 pulsoksymetry
  • 1 analizator parametrów krytycznych

Zakupiony sprzęt intensywnej terapii jest bardzo potrzebny w diagnostyce pacjentów w sytuacji nagłego zagrożenia życia. SOR to miejsce, do którego pacjent trafia zazwyczaj w najtrudniejszych sytuacjach, gdzie liczy się szybkość i skuteczność działania. Cieszymy się, że nasz szpital otrzymał możliwość na zapewnienie pacjentom szansy na szybką i sprawną pomoc.