Z dniem 28.12.2020r. przywrócone zostały porody rodzinne. Warunkiem uczestnictwa w porodzie osoby towarzyszącej jest ujemny wynik testu antygenowego w kierunku COVID-19 oraz ujemny wynik testu u rodzącej. Pacjentki przyjmowane do Oddziału Położniczo-Ginekologicznego mają wykonywany test obligatoryjnie w ramach SOR. Test dla osoby towarzyszącej jest wykonany po okazaniu dowodu opłaty za jego wykonanie. Opłatę należy wnieść przelewem na konto SP ZOZ Mińsk Mazowieckim: Bank Spółdzielczy w Mińsku Maz. Nr konta: 61 9226 0005 0010 0100 2000 0070 w kwocie 70,00 zł. Opis przelewu powinien zawierać następujące informacje: „Opłata za test antygenowy w kierunku SARS-CoV-2 osoby towarzyszącej ciężarnej (imię i nazwisko ciężarnej).

Osoba uczestnicząca w porodzie musi być zaopatrzona w środki ochrony osobistej (jednorazowy fartuch, maskę, rękawiczki, ochraniacze na obuwie). Osoba towarzyszącą przebywa w sali porodowej wraz z rodzącą od momentu decyzji personelu o rozpoczęciu się porodu do dwóch godzin po porodzie.