Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim jako szpital węzłowy rozpoczął szczepienia pacjentów „grupy 0”. Pierwszym zaszczepionym pacjentem SPZOZ w Mińsku Mazowieckim był dyrektor SPZOZ Mariusz Martyniak. W ramach pierwszej tury w dniach od 4 do 8 stycznia szczepieniami zostanie objętych 360 pracowników podmiotów leczniczych. Szczepienie jest poprzedzone wypełnieniem ankiety i kwalifikacją lekarską.