You are currently viewing Wydłużenie terminu zgłaszania pracowników podmiotów leczniczych na szczepienia przeciw COVID-19 do dnia 14.01.2021 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Zdrowia informujemy, że został wydłużony termin przekazania zbiorczych list pracowników chętnych na szczepienia przeciw COVID-19 zatrudnionych w innych podmiotach wraz z oświadczeniami o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Listy przyjmowane są do 14.01.2021 r. do godz. 12.00.

Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły zaszczepić się za zasadach ogólnych.

ETAP „0” uprawnieni

  1. pracownicy szpitala węzłowego,
  2. pracownicy pozostałych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w tym stacji sanitarno-epidemiologicznych,
  3. pracownicy Domów Pomocy Społecznej oraz MOPS,
  4. pracownicy aptek, punktów aptecznych, punktów zaopatrzenia w wyroby medyczne, hurtowni farmaceutycznych, firm transportujących leki,
  5. pracownicy uczelni medycznych oraz studenci kierunków medycznych,
  6. powyższe dotyczy również personelu niemedycznego: administracyjnego, pomocniczego (bez względu na formę zatrudnienia, również wolontariuszy i stażystów) tych podmiotów, jak również firm współpracujących z podmiotem przebywający w trybie ciągłym w podmiocie.

Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy poprzez przesłanie formularza oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wypełniony formularz oraz skany podpisanych oświadczeń RODO należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 stycznia 2021 r. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej metorg@spzozmm.pl.

W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych pod numerem telefonu 25 506 51 21 do 24 w godzinach od 08:00 do 15:00.

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy (XLS)

Oświadczenie RODO (PDF)

Koordynatorzy szczepień przeciw COVID-19 w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim

Lp.ImięNazwiskoTelefon
1.ElżbietaCetra25 506 51 82
2.StanisławaDzięcioł25 506 53 71
3.PatrycjaBogusz887 035 434