Proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19 rozpocznie się 15 stycznia 2021 r.

Po wszczepieniu grupy „0” w kolejnych etapach szczepieni będą:

etap 1:

  • domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu,
  • osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych,
  • służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie,
  • nauczyciele.

etap 2:

  • osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, albo w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia,
  • osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne.

etap 3:

  • przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych na mocy rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii,
  • realizowane będą także powszechne szczepienia pozostałej części dorosłej populacji.

Szczegółowe informacje:

Informacje dotyczące zapisów oraz organizacji szczepień kolejnych grup będą podane Państwu w najbliższym tygodniu.