You are currently viewing Powołanie Zastępcy Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do spraw lecznictwa

Na stanowisko Zastępcy Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do spraw lecznictwa powołany został doktor nauk medycznych Piotr Gryglas, specjalista z zakresu chorób wewnętrznych, hipertensjologii oraz kardiologii.

Akt powołania wręczyli Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz Wicestarosta Witold Kikolski.
Priorytetem dla dr Piotr Gryglasa jest dążenie do jeszcze lepszego funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim.