You are currently viewing Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2023

Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki oraz SPZOZ w Mińsku Mazowieckim
zapraszają do udziału
w Programie
Zdrowotnym pn.
„Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)
w Gminie Mińsk Mazowiecki na lata 2021-2023”.

 

Program dedykowany dla dziewcząt z rocznika 2008 zamieszkałych w Gminie Mińsk Mazowiecki i uczęszczających do gminnych szkół

 Aby przystąpić do programu szczepień niezbędna  jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego.

 Formularze zgody prosimy przesyłać na adres e-mail: metorg@spzozmm.pl

od dnia 19.04.2021 r. do dnia 09.05.2021 r.

Oryginał formularza zgody należy złożyć w Punkcie szczepień w Przychodni Lekarskiej ul. Kościuszki 9 w dniu szczepienia.

Do pobrania:

Linki do stron o tematyce HPV: