Od 1 stycznia 2020 roku została uruchomiona Przyszpitalna Poradnia Chorób Wewnętrznych, dzięki której pacjenci po przebytym leczeniu szpitalnym będą mieli łatwy i szybki dostęp do dalszej opieki lekarskiej. Przez 90 dni od chwili zakończenia hospitalizacji w przypadku stwierdzenia przez lekarza oddziału konieczności konsultacji lekarskich, pacjenci będą mogli korzystać z opieki medycznej lekarza oddziału szpitalnego. Dodatkowym udogodnieniem będzie bezpośrednia rejestracja pacjenta w celu wyznaczenia wizyty zaraz po jego wypisie z oddziału szpitalnego.

W Poradni Chorób Wewnętrznych we wtorki i w czwartki w godzinach od 10:00 do 14:00 będą udzielać świadczeń lekarze:

1. dr n. med. Michał Niemczyk,

2. dr n. med. Marek Jędras,

3. dr n. med. Katarzyna Romejko,

4. lek. Zygmunt Osiński.