You are currently viewing Gabinet Położnej

Od stycznia 2020 r. w Szpitalu Powiatowym przy ulicy Szpitalna 37 zostaje udostępniony Gabinet Położnej. Położne będą prowadziły ciążę fizjologiczną u kobiet. Świadczenia położnej w opiece nad kobietą w ciąży mogą być obejmowane kobiety od chwil rozpoznania ciąży do momentu wystąpienia wskazań medycznych zobowiązujących położną do skierowania ciężarnej pod opiekę lekarską.

W trakcie opieki położnej, kobiety w ciąży będą miały dostęp do wykonywania badań laboratoryjnych, badań USG narządu rodnego, realizację obowiązkowych konsultacji lekarza ginekologa i badań Holtera w przypadku wystąpienia patologii ciąży, a także realizację badania stomatologicznego.

Położne mgr położnictwa Katarzyna Sawicka i mgr położnictwa Aleksandra Orłowska będą przyjmowały pacjentki w każdy wtorek w godzinach od 08:00 do 12:00 oraz w środy w godzinach od 13:00 do 17:00.

Zachęcamy wszystkie przyszłe mamy do korzystania z Gabinetu Położnej.