Decyzją Międzynarodowej Rady Pielęgniarek ICN rok 2020 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych. To trwające przez cały rok święto ma związek z dwusetną rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa, Florence Nightingale społecznej działaczki i pielęgniarki, która w oparciu o swoją praktykę pielęgniarki wojennej wypracowała podwaliny zasad pracy i zachowań, na których wznosi się współczesny wizerunek zawodu pielęgniarki. Całoroczna kampania będzie prowadzona we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia WHO, której celem będzie między innymi zainteresowanie i zachęcenie młodych ludzi do studiowania pięknego zawodu pielęgniarstwa oraz podejmowania pracy w tym zawodzie. Wzmocnienie powszechnej służby zdrowia jest istotnym interesem bezpieczeństwa ochrony.