Zgodnie z zapowiedziami w dniu 5 czerwca br. została zawarta umowa na wykonania zadania publicznego „Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty – etap I”. Umowę podpisali Dyrektor SPZOZ Pan Mieczysław Romejko oraz reprezentujący wykonawcę  Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych S.A. z siedzibą w Małogoszczy Pan Prezes Andrzej Adamczyk. Wartość zamówienia  wynosi 1 777 358, 89 zł. Zadanie finansowane jest z budżetu Powiatu Mińskiego.