W Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim w dniu 10 września br. na zaproszenie Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Pana Mariusza Martyniaka, odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych powiatu mińskiego na czele z Wicestarostą Panem Witoldem Kikolskim dotyczące realizacji ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami, która wchodzi w życie 12 września br. Celem spotkania było omówienie organizacji świadczeń medycznych w zakresie pielęgniarki szkolnej oraz leczenia stomatologicznego dzieci i młodzieży w naszym powiecie. Przedstawiciele SPZOZ omówili główne założenia ustawy oraz zaprosili do współpracy organy prowadzące szkoły.