W dniu dzisiejszym tj. 10 września br. w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie Mariusz Martyniak Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim uczestniczył w spotkaniu wraz z dyrektorami mazowieckich szpitali I i II stopnia referencyjności oraz w obecności Waldemara Kraski Wiceministra Zdrowia, Filpa Nowaka Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i Sylwestra Dąbrowskiego Wojewody Mazowieckiego. Spotkanie dotyczyło przekazania dodatkowych 43 mln zł dla mazowieckich szpitali, które zostały przekazane w formie dotacji dla NFZ z budżetu państwa na zwiększenie ryczałtu szpitali powiatowych. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim zgodnie z przekazanymi danymi, jeszcze w tym roku po przeliczeniu ryczałtu może uzyskać zwiększenie ryczałtu (po uwzględnieniu dotychczasowych regulacji) w sumie na poziomie około 2 mln zł w skali roku. Zwiększenie ryczałtów dotyczy wszystkich szpitali powiatowych. Środki te nie rozwiążą wszystkich problemów finansowych wynikających ze wzrostu kosztów, ale będą miały pozytywny wpływ na sytuację podmiotu. Przeliczenie ryczałtów będzie miało istotny wpływ na działalność bieżącą. Problem niedofinansowania szpitali powiatowych został dostrzeżony przez decydentów i być może jest to ważny krok w kierunku stabilizacji sytuacji w służbie zdrowia.