Tuż przed majowymi świętami i długim w tym roku wypoczynkiem, 26 kwietnia, w Szpitalu Powiatowym im. Jędrzeja Śniadeckiego odbyło się zebranie założycielskie Mińsko Mazowieckiego Stowarzyszenia NASZ SZPITAL.  Spotkanie, zwołane przez grupę inicjatywną, w którym udział wzięli: Starosta Miński-Antoni Jan Tarczyński, Burmistrz Mińska Mazowieckiego- Marcin Jakubowski i Wójt Gminy Mińskiej- Antoni Janusz Piechoski, , zgromadziło wiele postaci znanych w samorządach lokalnych, sektorze gospodarczym i administracyjnym oraz innych organizacji.

Wśród współtworzących stowarzyszenie znaleźli się m.in. ,Jadwiga Frelak – sekretarz miasta, Krystyna Milewska – Stasinowska- dyrektor Zespołu Szkół im. M.Sklodowskiej-Curie, radna Rady Miasta, Paweł Wiktorowicz-radny, przewodniczący Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu, Jacek Smalec- prezes Zarządu Fabryki Urządzeń Dźwigowych SA, Marian Makowski- dyrektor Centrum Szkolenia OMEGA, Michał Grochocki- dyrektor oddziału SKBank, Konstanty Król – Prezes PHU KONSTANS oraz Adam Grzeszak – dziennikarz, redaktor POLITYKI, syn dyrektora szpitala w latach 1938-1963, dr Juliana Grzeszaka. W zebraniu uczestniczyli przedstawiciele SPZOZ z dyrektorem Mieczysławem Romejko na czele. Związkowców reprezentowała Małgorzata Krupa- przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.Uczestnicy zebrania powołali Mińsko Mazowieckie Stowarzyszenie NASZ SZPITAL. Przyjęto statut organizacji, a także wybrano władze stowarzyszenia. Przewodniczącym Zarządu został Czesław Gągol. W skład zarządu wchodza: Krystyna Milewska-Stasinowska- z-ca przewodniczącego, Barbara Trynkiewicz –sekretarz , Jadwiga Frelak – członek zarządu i Marian Makowski – skarbnik. Wybrano także Komisję Rewizyjną w składzie: Hanna Bortkiewicz- przewodnicząca, Paweł Wiktorowicz – z-ca przewodniczącego i Stanisława Dzięcioł – członek komisji.

Celem  stowarzyszenia jest m.in. : współpraca z kierownictwem SPZOZ w zakresie wspierania nowatorskich działań w  organizacji i zarządzaniu, popularyzacja nowych rozwiązań w obsłudze pacjentów, a także ich wsparcie na gruncie pomocy w pozyskiwaniu środków rzeczowych i finansowych.

Założyciele stowarzyszenia i wybrany zarząd, liczą na członkostwo i udział w stowarzyszeniu ludzi dobrej woli, życzliwych podejmowanym działaniom, zmierzających do tego, aby nasz miński szpital był placówką przyjazną pacjentom i jak mówiono na zebraniu , by mińszczanie w potrzebnych im chwilach nie tylko liczyli, lecz byli przekonani, że w mińskim szpitalu uzyskają pomoc i opiekę na odpowiednim poziomie.