You are currently viewing Światowy Dzień Radiologii

Z okazji Światowego Dnia Radiologa, Dyrekcja SPZOZ w Mińsku Mazowieckim spotkała się z Zespołem diagnostyki obrazowej SPZOZ, aby przekazać życzenia i wyrazy uznania za pracę i starania w trosce o zdrowie pacjentów. Przy okazji uroczystego spotkania poruszone zostały kwestie nowoczesnej i stale rozwijającej się radiologii, które mają niezwykle istotne znaczenie w szczegółowej strategii postępowania terapeutycznego. Dyrektorzy dziękując zespołowi za zaangażowanie i wkład życzyli dalszych sukcesów zarówno zawodowych jak i osobistych.