You are currently viewing Szczepienia p/COVID-19 dla Nauczycieli

Szczepienia nauczycieli zgłoszonych przez dyrektorów szkół z powiatu mińskiego będą się odbywały w Szpitalu ul. Szpitalna 37 wejście od Poradni chirurgicznej.

Zgłosiło się do nas 1162 nauczycieli !

Liczba osób, które będą mogły się zaszczepić w tygodniu jest uwarunkowana ilością dostaw szczepionki. Tygodniowo możemy składać zamówienia na 300 dawek szczepionki.

Przewidujemy szczepienia również w weekendy.

Prosimy o zgłaszanie się do szczepienia w wyznaczonym terminie.

Szczepionka przeciw COVID-19 – dla kogo najpierw?

Również wśród nauczycieli obowiązuje kolejność szczepień. W pierwszej grupie będą mogli zaszczepić się:

  • nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  • pracownicy żłobków, klubów dziecięcych, placówek pieczy zastępczej oraz dziennych opiekunów (kadra pedagogiczna),
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela,
  • osoby zatrudnione na stanowisku pomoc wychowawcy,
  • nauczyciele klas I-III szkół podstawowych (w tym wychowawcy świetlic, nauczyciele bibliotekarze, specjaliści z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
  • nauczyciele szkół i placówek specjalnych,
  • nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu,
  • pracownicy pedagogiczni poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • kadra kierownicza pedagogiczna wymienionych szkół i placówek.

SPZOZ w Mińsku Mazowieckim rozpoczyna szczepienia NAUCZYCIELI 15 lutego 2021 r.

Koordynator szczepień Pani Patrycja Bogusz będzie się z Państwem kontaktować indywidualnie w celu przekazania terminu szczepienia oraz godziny. 

Zależy nam na zaszczepieniu wszystkich zgłoszonych nauczycieli I dawką szczepionki AstraZeneca w jak najkrótszym czasie.

 

Załączniki:

Kwestionariusz wstępnego wywiadu

Charakterystyka produktu leczniczego AstraZeneca