Wsparcie w walce z COVID-19

Dzięki dotacji Powiatu Mińskiego do Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim zakupiono dwa urządzenia do tlenoterapii wysokoprzepływowej. Urządzenia mają zastosowanie u chorych z ciężką niewydolnością oddechową wywołaną chorobą Covid-19. Tlenoterapia wysokoprzepływowa może zapobiec konieczności sztucznej wentylacji respiratorem.