Szanowni Państwo informuję, że zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr. WZ-II.967.706.2020-4 z dnia 8 grudnia 2020 roku od dnia 10 grudnia 2020 roku Oddział Ginekologiczno-Położniczy Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim funkcjonuje w pełnym zakresie i nie posiada w swojej strukturze łóżek wydzielonych dla chorych z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2.

Zgodnie z decyzją Wojewody Szpital Powiatowy nadal zapewnia dla chorych z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 (60 łóżek w Oddziale wewnętrznym, 31 łóżek w Oddziale chirurgii ogólnej, 6 łóżek w Oddziale anestezjologii i intensywnej terapii) w tym 9 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej.

Mariusz Martyniak
Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowiecki