Dzięki dotacji Powiatu Mińskiego został zakupiony nowy ambulans dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim. Ambulans zastąpi wycofany z eksploatacji i w istotny sposób poprawi warunki w jakich przewożeni są pacjenci. Oczekujemy na dostawę 46 łóżek szpitalnych.