You are currently viewing NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ P/COVID-19 DLA PERSONELU PODMIOTÓW WYKONUJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ ORAZ APTEK

Informujemy, że Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim jako tzw. szpital węzłowy w ramach Narodowego Programu Szczepień będzie realizował szczepienia przeciw COVID-19 dla personelu pracującego w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, a niebędących szpitalami węzłowymi oraz aptek.

Chęć zaszczepienia w naszym szpitalu należy zadeklarować za pośrednictwem swojego pracodawcy poprzez przesłanie formularza oraz oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wypełniony formularz oraz skany podpisanych oświadczeń RODO należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 18 grudnia br. do godz. 12:00 na adres poczty elektronicznej metorg@spzozmm.pl, zaś oryginały dokumentów pocztą tradycyjną na adres: SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, ul. Szpitalna 37, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

W sytuacji dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z Działem Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych pod numerem telefonu 25 506 51 21 do 24 w godzinach od 08:00 do 15:00.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji szczepień zostaną podane w odrębnym komunikacie.

Załączniki:

Wykaz szpitali węzłowych (XLSX)

Formularz zgłoszeniowy (XLS)

Oświadczenie RODO (PDF)