Zgodnie z rozdzielnikiem Wojewody Mazowieckiego, Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim otrzymał dużą dostawę środków ochrony indywidualnej. Dostawa ma istotny wpływ na stabilne funkcjonowanie SPZOZ.

Dostępność do środków ochrony indywidualnej dla personelu medycznego w obecnej sytuacji epidemiologicznej jest kluczowa. Dzienne zużycie środków ochrony indywidualnej zależnie od asortymentu liczone jest w tysiącach sztuk. SPZOZ w Mińsku Mazowiecki kupuje środki ochrony indywidualnej na rynku i w cenach rynkowych, dlatego sprawne i ciągłe zaopatrzenie dodatkowe z Agencji Rezerw Materiałowych jest bardzo ważne, tak jak pomoc Pań i Panów Żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w obsłudze dostaw.