Dzięki dotacji Powiatu Mińskiego znany od wiosny „czerwony namiot” został zastąpiony przez kontenery. Można powiedzieć, że w samą porę bo warunki pogodowe są z dnia na dzień co raz gorsze. Kontenery są ogrzewane i wyposażone w oświetlenie elektryczne. Oczekiwanie i badanie w namiocie było uciążliwe zarówno dla pacjentów jak i personelu medycznego. Mamy nadzieję że zmiana w istotny sposób przyczyni się do poprawy warunków triage przed przyjęciem pacjentów do szpitala a w szczególności do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Za użyczenie namiotu i wielomiesięczne utrzymanie go w sprawności dziękujemy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.