W mijającym roku SPZOZ z uzyskanej dotacji na zakup sprzętu medycznego od Powiatu Mińskiego zakupił urządzenia niezbędne do funkcjonowania jednostki i poprawy jakości badań diagnostycznych i monitorowania wskaźników życiowych. Poniżej prezentujemy Państwu zakupiony sprzęt:

  • Respirator NPB 840+
  • Aparat USG LOGIQ C5 PREMIUM
  • Aparat USG VOLUSON S8 BT11
  • Aparat EKG ASCARD Mr RED 3
  • Rejestratory holterowskie DR 200 HE oraz DR 181
  • Aparat EKG ASCARD MrSilver 3
  • Diatermia z możliwością koagulacji typ SPECTRUM
  • Aparat do badań urodynamicznych typ UROMIC JiVE

Mamy nadzieję, że rok 2013 pozwoli na dalszy rozwój zakładu i podniesienie jakości świadczonych przez nas usług.