Dzień Otwarty w SPZOZ
SPRAWDŹ SWÓJ STATUS UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO!

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim  serdecznie zaprasza na

DZIEŃ OTWARTY

w dniach  17-18 grudnia 2012 roku

W tych dniach, w godzinach 8.00-14.30 pracownicy REJESTRU USŁUG MEDYCZNYCH SPZOZ W MIŃSKU MAZOWIECKIM (Budynek RUM ul. Szpitalna 37 a, II piętro pokój 25 i 28.    tel. 25 759 21 91) będą do dyspozycji mieszkańców POWIATU MIŃSKIEGO.

Od 1 stycznia 2013 r. ulegają zmianie przepisy dotyczące weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń medycznych w ramach składki ubezpieczeniowej. Od nowego roku każdy będzie mógł potwierdzić na bieżąco swoje prawo do świadczeń medycznych bez konieczności przedstawiania innych dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość.

JUŻ DZIŚ ZAPRASZAMY WSZYSTKICH

do sprawdzenia statusu ubezpieczenia w ogólnopolskim systemie eWUŚ.

PROSIMY ZABRAĆ ZE SOBĄ DOWÓD OSOBISTY.

Agnieszka Cyran
Kierownik Działu metodyczno-organizacyjnego
SPZOZ w Mińsku Mazowieckim