Rozbudowa obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim staje się faktem. Dotacja Powiatu Mińskiego dla SPZOZ umożliwiła w minionym roku wybudowanie i oddanie do użytku budynku łącznika pomiędzy budynkiem głównym szpitala a budynkiem Oddziału Wewnętrznego. Zadanie to zapoczątkowało proces dostosowania Szpitala Powiatowego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. Nr 123 poz.739).


Wizualizacja nowobudowanego pawilonu dla SPZOZ

Bieżący rok to dalsze inwestycje w Szpitalu Powiatowym oraz Przychodni Lekarskiej finansowane z budżetu Powiatu Mińskiego. W czerwcu na terenie szpitala ruszy realizacja zadania „Budowa pawilonu SPZOZ stan surowy otwarty – etap I”, to pierwszy krok do wybudowania nowego budynku, w którym znajdzie miejsce nowoczesny Blok Operacyjny, Oddział Intensywnej Terapii, Laboratorium, Sterylizatornia oraz Apteka Szpitalna. Roboty budowlane powinny zostać wykonane do końca bieżącego roku.

Przychodnia Lekarska to miejsce bardzo istotne dla mieszkańców powiatu. Budynek już od dawna wymagał nakładów. Lata 2007 – 2008 to wykonanie termomodernizacji oraz wymiana okien, obecnie przyszła pora na dalsze działania. Od kwietnia realizowane jest zadanie pod nazwą: „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim”, którego głównym celem jest modernizacja budynku Przychodni Lekarskiej. Prace projektowe powinny zostać zakończone do czerwca, a praktyczne prace powinny spowodować poprawę warunków leczenia dzieci w Poradni Dzieci Zdrowych która powinna zostać zmodernizowana do końca roku.

Szpital Powiatowy wraz z Przychodnią Lekarską powinien zostać dostosowany do wymogów rozporządzenia do końca 2016 roku.