Każdego dnia zajęci troskami dnia codziennego mijamy historię nie tą  „wielką” ale „naszą” mińską. Codziennie ktoś bliski lub znajmy korzysta z pomocy Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim, który tak mocno wrósł w nasze życie, że nawet nie zdajemy sobie sprawy jak długo jest już z nami a zupełnie zapominamy o ludziach, którzy pracując w nim przez lata dbali i dbają o nasze zdrowie.

Szpital w Mińsku Mazowieckim powstał w 1914 roku czyli w roku 2014 będzie obchodził stulecie istnienia. Postacią, która na stałe zapisała się w historię szpitala i Mińska Mazowieckiego jest dr. Julian Grzeszak, Dyrektor Szpitala w latach 1938 – 1962, patriota i społecznik ale przede wszystkim lekarz.

W dniu 27 maja br. na uroczystej Sesji Rady Miasta Mińska Mazowieckego, Burmistrz  wręczył rodzinie nieżyjącego już dr Juliana Grzeszaka  akta nadania tytułu Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki . Jednocześnie w Szpitalu Powiatowym dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Uroczystego odsłonięcia tablicy dokonali: syn dr Juliana Grzeszaka Pan Adam Grzeszak,  Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Jacek Michałowski, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski,  Z-ca dyrektora SPZOZ Mariusz Martyniak, Zbigniew Grzesiak oraz Prezes Stowarzyszenia „Nasz Szpital Czesław Gągol. Tablica pamiątkowa została ufundowana staraniem Stowarzyszenia Nasz Szpital.

Nadanie honorowego  tytułu oraz odsłonięcie tablicy pamiątkowej jest inauguracją obchodów 100 – lecia Szpitala Powiatowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Mińsku Mazowieckim.