You are currently viewing Zastępca Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do spraw planowania i organizacji

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2023 roku Dyrektor SPZOZ w Mińsku Mazowieckim Pan Mariusz Martyniak powierzył stanowisko zastępcy Dyrektora SPZOZ w Mińsku Mazowieckim do spraw planowania i organizacji Pani Agnieszce Cyran.

Pani Agnieszka jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie na kierunku pielęgniarstwo, studiów podyplomowych z zakresu zarządzania i zarządzania ryzykiem w Uniwersytecie Warszawskim oraz studiów MBA w ochronie zdrowia.

W 2006 roku została zatrudniona w SPZOZ w Mińsku Mazowieckim na stanowisku pielęgniarki ds. jakości. Od połowy 2006 roku kierowała Rejestrem Usług Medycznych, a następnie objęła stanowisko Kierownika Działu Rozliczeń i Organizacji Świadczeń Medycznych.

Gratulację i życzenia determinacji w realizacji celów złożyli w dniu dzisiejszym Pani Agnieszce Panowie Starosta Antoni Jan Tarczyński i Wicestarosta Witold Kikolski.

Pani Cyran jako zastępczyni Dyrektora sprawuje nadzór miedzy innymi nad Podstawową Opieką Zdrowotną, Ambulatoryjną Opieką Specjalistyczną, Powiatowym Centrum Zdrowia Psychicznego, stomatologią i rehabilitacją oraz profilaktyką zdrowotną.