Dotacje Unijne nagłówek

W SPZOZ w Mińsku Mazowieckim odbyło się uroczyste podsumowanie projektu dofinansowanego w ramach osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W ramach programu SPZOZ w Mińsku Mazowieckim otrzymał dofinansowanie na doposażenie w sprzęt medyczny w zakresie Podstawowej Opieki zdrowotnej i Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej.

 1. CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU STANOWI ŁĄCZNĄ KWOTĘ
  4 242 031,41 ZŁ,
 2. PROJEKT UZYSKAŁ 80% DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW
  UNII EUROPEJSKIEJ NA KWOTĘ
  3 291 875,41 ZŁ.

Doposażony sprzęt medyczny ma wpłynąć na poprawę efektów leczenia pacjentów, zwiększyć wykrywalność schorzeń, zmniejszyć umieralność oraz zwiększyć poziom dostępu do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych. W ramach projektu przeznaczone środki wydatkowane zostały na zakup sprzętu medycznego dla:

I. PRACOWNIA DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

 1. Cyfrowy Aparat RTG oraz z ucyfrowieniem obecnego sprzętu,
 2. Aparat RTG zęba.

Sprzęt komputerowy w tym 10 stacji poglądowych, serwer wraz z macierzą do przechowywania obrazów.

Ucyfrowienie Pracowni RTG daje możliwość komunikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w działalności podstawowej w zakresie wykonywania i opisywania badań RTG na rzecz pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych wraz z możliwością dokumentowania badań RTG w formie cyfrowej, a nie jak dotychczas analogowej. W trakcie udzielanych świadczeń medycznych lekarze bezpośrednio odtwarzają zdjęcia RTG w wersji cyfrowej. Przejście na format cyfrowy pozwala na przechowywanie obrazów w wersji cyfrowej, a nie na kliszach. Pracownicy obsługujący pracownię RTG nie muszą już umieszczać danych pacjenta ręcznie bądź na maszynie do pisania, gdyż system z automatu oznacza dane ze zlecenia. Wyklucza to ryzyko uniknięcia zdarzeń niepożądanych z omyłkowym oznaczonym zdjęciem. Jakość obrazu zdjęć cyfrowych jest znacznie wyższa od tradycyjnych klisz udostępnianych pacjentom. Odejście od zwyczajowo przyjętego w podmiocie dokumentowania zdjęć na kliszach wpływa również korzystnie na ochronę środowiska ze względu na rezygnację z korzystania ze szkodliwych dla środowiska odczynników chemicznych.

II. PRACOWNIA ENDOSKOPII ZAKUPIONO:

 1. Tor wizyjny z wyposażeniem,
 2. Videogastroskop,
 3. Videokolonoskop,
 4. Diatermia endoskopowa,
 5. Myjnia do endoskopów,
 6. Szafa endoskopowa.

Nowoczesny sprzęt w pracowni Endoskopii służy do precyzyjnej diagnostyki górnego i dolnego odcinaka przewodu pokarmowego. Przy użyciu nowych urządzeń możliwa jest dokładna diagnostykę, wczesne wykrywanie nowotworów, lokalizowanie zmian przednowotworowych. Podczas wykonywanych badań endoskopowych zapewniona zostaje znakomita jakość obrazu w wysokiej rozdzielczości cyfrowej. Dokładana jakość obrazu z doskonałym odwzorowaniem kolorów o wysokim kontraście ułatwia różnicowanie struktur tkankowych. Ponadto modułowa konstrukcja sterownika umożliwiająca dostosowanie do indywidualnych potrzeb w trakcie badania. Podczas wykonywanych prac diatermia endoskopowa informuje o ewentualnych problemach lub o przekroczeniu zalecanej mocy pracy podczas używanego sprzętu medycznego. Nowa myjnia endoskopowa zapewnia odpowiedni standard mycia i dezynfekcji endoskopów, która w bezpieczny sposób dezynfekuje sprzęt, przygotowując w krótkim czasie do ponownego użycia aparatury medycznej.

Całość nowoczesnego sprzętu została zintegrowana z systemem medycznym za pomocą, którego lekarz ma możliwość odtwarzania zdjęć z wykonanych badań. Dzięki nowej aparaturze podwyższona została jakości badań, możliwość prowadzenia badań oraz zabiegów endoskopowych na światowym poziomie, ograniczona została konieczność ich powtarzania, a także otworzyła szerszą dostępność przyjmowania pacjentów.

III. PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ ZAKUPIONO:

 1. Tomograf.

Nowy tomograf komputerowy zastąpił wyeksploatowany już po wielu latach korzystania z dotychczasowego sprzętu. Nowy aparat cechuje świetna jakość obrazowania, znacznie zwiększa liczbę elementów odbierających obraz co pozwala na lepszą diagnozę, skraca czasu badania pacjenta oraz zmniejsza dawkę promieniowania przy jednoznacznym uzyskaniu dużo większej ilości danych, pozwalających na dokładniejsze obrazowanie badanych narządów.

W nowym aparacie do tomografii komputerowej, uzyskane dane zostają zapisywane cyfrowo w sposób ciągły, gdyż sprzęt ten zapewnia pozyskanie tak zwanego spiralnego skanu objętościowego. Następnie może on zostać poddać wtórnym rekonstrukcjom z użyciem odpowiednich technik graficznych.

IV. PORADNIA POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNA ZAKUPIONO:

 1. 2 Aparaty KTG,
 2. Aparat USG do badań położniczo ginekologicznych,
 3. 2 Fotele ginekologiczne sterowany elektrycznie,
 4. 2 Lampy bezcieniowe typu LED mocowane do sufitu lub do ściany.

Nowe aparaty KTG podczas udzielanych świadczeń medycznych umożliwiają na przeprowadzenie profesjonalnych badań ginekologicznych i położniczych, ukazują szczegółowe monitorowanie tętna płodu, czynności skurczowe mięśnia macicy oraz ruchów płodu. Zapisy z nowych aparatów KTG pozwalają również lekarzom na precyzyjne odczytanie liczby uderzeń serca płodu, wykryć patologiczny stan płodu oraz stan samej przyszłej matki. System monitoringu wraz z archiwizacją danych podczas prowadzonych badań na aparatach KTG został zintegrowany z systemem informatycznym SPZOZ, dzięki czemu lekarze mają dostęp do aktualnych i historycznych danych pacjentki odtwarzanych na bieżąco za pomocą systemu HIS. SPZOZ w Mińsku Mazowieckim jest III szpitalem w Polsce, a I szpitalem powiatowym, w którym zintegrowany został system nadzoru okołoporodowego przez dostawcę systemu.

Nowy aparat USG, który został zakupiony do Poradni kobiet w ciąży umożliwia wykonanie precyzyjnej diagnostyki ultrasonograficznej. Dzięki dokładności obrazu lekarz oraz przyszła mama mają możliwość szczegółowego kontrolowania stanu maluszka. Elektryczne fotele dedykowane dla kobiet w ciąży, pełnią funkcje dostosowawcze
do możliwości psychofizycznych ciężarnych i ułatwiają pracę lekarzom.

Całość nowego sprzętu pozwala zoptymalizować opiekę nad pacjentkami, podwyższa jakość realizowanych badań, poprawia wygodę i komfort pacjentek, skraca czas wykonywanych badań jak również poprawia estetykę otocznie Poradni.