You are currently viewing Blok Operacyjny

Blok Operacyjny stanowi wydzieloną komórkę szpitala przeznaczoną do wykonywania zabiegów operacyjnych w systemie 24-godzinnym. Dostępny jest wyłącznie dla osób zaangażowanych w wykonywanie operacji. Kierownikiem Bloku Operacyjnego jest lekarz specjalista w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii II stopnia, posiadający studia podyplomowe w zakresie medycyny bólu Karol Tomasiuk. Stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej pełni Wanda Gańczak – specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, cały pion pielęgniarski posiada odpowiednie kwalifikacje i ukończone specjalistyczne kursy.

W strukturach Bloku Operacyjnego znajdują się dwie sale chirurgiczne, sala ginekologiczna oraz sala pooperacyjna. Blok Operacyjny służy wszystkim oddziałom szpitala, jednak w zdecydowanej większości wykonywane na bloku operacje dotyczą oddziałów zabiegowych tj. Oddział Chirurgii Ogólnej oraz Oddział Ginekologiczno-Położniczy.

W obrębie całego Bloku Operacyjnego pracują dwa główne zespoły: operacyjny i anestezjologiczny, w skład których wchodzą: pielęgniarki operacyjne, pielęgniarki anestezjologiczne, pielęgniarki położne operacyjne, lekarze zabiegowi różnych specjalności oraz lekarze anestezjolodzy. Personel Bloku Operacyjnego odpowiada za zapewnienie ciągłości pracy bloku, m.in. za przygotowanie pacjenta przed operacją, przygotowanie urządzeń oraz narzędzi wykorzystywanych podczas zabiegów, instrumentowanie i znieczulanie pacjentów.

Sale operacyjne wyposażone są w nowoczesne, specjalistyczne urządzenia umożliwiające wykonywanie szerokiego spektrum zabiegów z zakresu: chirurgii, ginekologii, urologii oraz ortopedii. Zabiegi operacyjne wykonywane są w trybie planowym oraz ostrym. Planowe zabiegi odbywają się według wcześniej ustalonego harmonogramu przy współpracy lekarzy anestezjologów z lekarzami z innych oddziałów, np. chirurgami czy ginekologami. Operacje planowe są realizowane do godziny 15 i dziennie wykonywanych jest ich ok. 6.

Blok Operacyjny spełnia również funkcję dydaktyczną, umożliwiając stażystom oraz praktykantom obserwacje wykonywanych zabiegów w bezpiecznych warunkach.

Pacjenci z Bloku Operacyjnego po wykonanym zabiegu trafiają na salę pooperacyjną lub do macierzystych oddziałów, celem dalszego leczenia.