Poradnia Stomatologiczna znajduje się w Przychodni Lekarskiej przy ul. Kościuszki. Cała poradnia to pięć gabinetów stomatologicznym zlokalizowanych na 4 piętrze w POZ oraz gabinety w szkołach na terenie powiatu mińskiego. Gabinety w poradni są dostępne dla pacjentów w godzinach 7-18. Natomiast w gabinetach szkolnych pacjenci przyjmowani są raz w tygodniu. Dostęp do gabinetów szkolnych mają nie tylko uczniowie danej szkoły, ale dzieci z całego powiatu mińskiego.

W skład personelu medycznego poradni wchodzi 7 lekarzy dentystów oraz 6 asystentek stomatologicznych. Dodatkowo poradnia przyjmuje stażystów oraz praktykantów, którzy kształcą się pod ścisłym nadzorem lekarzy specjalistów. Kierownikiem Poradni Stomatologicznej jest lekarz dentysta Dorota Zawadka-Zielińska.

Lekarze dentyści świadczą usługi stomatologiczne dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w ramach umowy z NFZ. Świadczenia te obejmują: stomatologię zachowawczą czyli leczenie, chirurgię stomatologiczną, profilaktykę, protetykę, periodontologię czyli leczenie zmian na błonie śluzowej. Dodatkowo udzielana jest pomoc doraźna, czyli pacjenci z bólem przyjmowani są tego samego dnia. Natomiast wszystkim pacjentom przed operacjami robiona jest sanacja jamy ustnej, czyli szereg zabiegów stomatologicznych, których celem jest kompleksowe wyleczenie jamy ustnej. Stomatolodzy przeprowadzają te badania, a następnie wystawiają zaświadczenie. Poradnia Stomatologiczna zapewnia również wykonanie RTG zęba. Wszyscy pacjenci przyjmowani są po wcześniejszej rejestracji. Istnieje także możliwość skorzystania z usług Poradni Stomatologicznej w ramach realizowanych zabiegów komercyjnych.

Wszystkie gabinety wyposażone są w nowoczesny sprzęt umożliwiający wykonanie każdego z zabiegów stomatologicznych.

Specjaliści z Poradni Stomatologicznej współpracują również ze szpitalem w zakresie konsultacji i wykonywania niezbędnych zabiegów pacjentom przebywających na oddziałach.

Przy leczeniu dzieci poradnia stawia przede wszystkim na profilaktykę. Dzieciom wykonywane są m.in. systematyczne przeglądy jamy ustnej, lakierowanie zębów, wprowadzany jest plan leczenia według indywidualnych potrzeb i w porozumieniu z rodzicami, jednak podstawą jest edukacja stomatologiczna, na którą kładziony jest duży nacisk. Lekarze dentyści edukują dzieci i młodzież w zakresie higieny jamy ustnej z nauką prawidłowego szczotkowania i konieczności wizyt kontrolnych od najmłodszych lat. Taką profilaktyką objęte są dzieci od zerówki do ukończenia szkoły średniej.