You are currently viewing Darowizna

W tych trudnych dla wszystkich chwilach, darowizny dla Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazowieckim otrzymujemy nie tylko od Przedsiębiorców i Mieszkańców Powiatu Mińskiego, ale również od fundacji.
Fundacja Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przekazała darowiznę w wysokości 100 000,00 zł w ramach programu wsparcia „Walka z koronawiusem SARS-CoV-2″. Darowizna jest przeznaczona na zakup sprzętu medycznego oraz środków ochrony indywidualnej. Szereg Fundacji spółek skarbu państwa uruchamia programy pomocowe, niestety sami zaangażowani w bieżącą działalność nie zawsze jesteśmy w stanie dostrzec istotne informacje. Wobec powyższego niesłychanie cenna jest „czujność” obywateli, dzięki której wiemy do jakich drzwi możemy zapukać aby zdążyć z wnioskiem na czas. Właśnie za tą czujność i osobiste zaangażowanie należą się podziękowania Panu Adamowi Zawadzkiemu oraz Panu Posłowi Danielowi Milewskiemu. Darowizna będzie miała znaczący wpływ na bezpieczne warunki pracy personelu i leczenia pacjentów.